Vy a vaši blízki si zaslúžite čisté a bezpečné prostredie

Partneri a Referencie

Našou zásadou je spolupráca s tými najlepšími pre konkrétnu oblasť alebo činnosť, ktorej sa venujeme

Zároveň si vyberáme pre obchodnú spoluprácu spoločnosti a jednotlivcov, ktorí zdieľajú naše hodnoty.

Medzi našich zákazníkov patria veľké medzinárodné spoločnosti, ako aj súkromné osoby.

Pokiaľ je to možné, radi spolupracujeme s firmami zamestnávajúcimi sociálne znevýhodnených zamestnancov a chránené dielne.

CARAC s.r.o. |

CARAC s.r.o.

-

je napredujúca spoločnosť zaoberajúca sa vedou, výskumom a inováciami. Spoločnosť prináša riešenia v oblasti najväčších problémov súčasnej civilizácie: Recyklácie odpadov, Cirkulárnej ekonomiky a Industry 4.0. CARAC je držiteľom 8 patentov, 5 úžitkových vzorov a 3 európskych dizajnov. To robí zo spoločnosti jedného z lídrov v oblasti priemyselných inovácií na Slovensku. Spoločnosť má skúsenosti s optimalizáciou výroby aj u top medzinárodného výrobcu zdravotníckych pomôcok. Aplikovateľnosť technických riešení v praxi vyústila do zmluvnej spolupráce s najväčšími spoločnosťami na svete v oblasti filtračného priemyslu. Taktiež reaguje aj na súčasné problémy spojené s pandémiou COVID–19.

JARESO s.r.o. |

JARESO s.r.o.

-

je spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií so zameraním na komplexný návrh a vývoj softvéru pre specifické hardvérové zariadenia, vlastné programovacie frameworky, umelú inteligenciu, počítačové simulácie, programy a aplikácie v jazykoch C/C++, Pascal/Delphi, OpenGL, DirectX, OpenCL, CUDA, PTX, ASM, ako aj online tvorbu v JavaScripte, PHP, (My)SQL, (s)HTML, CSS a oveľa viac. Vrátane tejto webovej stránky. :) Spoločnosť sa zameriava na oblasť stock fotografie, kde je vysoko-hodnoteným členom a partnerom popredných svetových fotografických agentúr, ako aj na výrobu tileable 2D textúr, low-polygonálnych 3D modelov s game-ready certifikáciou a grafiku pre použitie v rozmanitom spektre 2D/3D projektov, vrátane FPV/FPP 3D enginov v reálnom čase a počítačovo simulované prostredia.

Ing. Peter Chytil, MBA - Consulting |

Ing. Peter Chytil, MBA - Consulting

-

je profesionál poskytujúci služby v oblasti podnikateľského a podnikového poradenstva, mediácie zamestnaneckých vzťahov a tripartity, krízového manažmentu a turnaround manažmentu. Viac ako dekáda skúseností z riadiacich funkcií veľkých spoločností, vrátane funkcie riaditeľa závodu s viac + 1 000 zamestnancami a funkcie predsedu predstavenstva medzinárodného Joint Venture.